• اسکنر بسیار پرتوان و پرسرعت بارکدهای میله‌ای

  • ایمیجر رومیزی و تمام جهت (قادر به اسکن بارکدها از هر زاویه)

  • توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش و بی کیفیت

  • قابل اعتماد در خواندن بارکد از روی انواع نمایشگرها

  • دارای عملکرد بسیار عالی در حجم کاری بالا