• اسکنر پرتوان و پرسرعت بارکدهای میله‌ای

  • داری 20 خط لیزر متقاطع جهت قرائت

  •  توانمند در اسکن بارکدها از هر زاویه (چند پرتوه)

  •  دارای قیمت مناسب و عملکرد عالی در حجم کاری بالا