چاپگر بسیار مقاوم و با عمر طولانی مدت

یک منبع تغذیه یکپارچه و یک برش دهنده خودکار

اطلاع رسانی پس از چاپ آسان با زنگ داخلی