قابل استفاده برای مدلهای پوزیفلکس KS-7215 , KS7415
قابلیت پخش تصویر ثابت و متحرک
قابلیت نمایش فاکتور برای مشتری