طراحی ساده وشیک.

قدرتمند و جان سخت.

دارای پایه انعطاف پذیر بی نظیر که به کاربران اجازه تنظیم صفحه و زاویه را می دهد.