محصول جدید شرکت پوزیفلکس

طراحی ساده وشیک

دارای پایه انعطاف پذیر بی نظیر که به کاربران اجازه تنظیم صفحه و زاویه را می دهد.